طراحی وب سایت وب سایت تحلیل رفتار

طراحی وب سایت
وب سایت iranapi
تیر 16, 1396
تیم طراحی وب سایت - نهاد آموزشی
طراحی وب سایت نهاد آموزشی اورنجینک
تیر 16, 1396
طراحی وب سایت

طراحی وب سایت test :

وب سایت انستیتو تحلیل رفتار متقابل با هدف اطلاع رسانی علمی در زمینه ی مذکور و فروش کتاب های مرتبط با تحلیل رفتار طراحی شده است. صاحب امتیاز این سایت، موسسه تحلیل رفتار متقابل بوده که آقای منصور بهرامی موید به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای فرید بهرامی موید به عنوان مدیر عامل مسئولیت صحت اطلاع رسانی و پشتیبانی از حقوق مخاطبین و مشتریان آن را بر عهده دارند.

دسته بندی: وب سایت شرکتی

داشتن یک وب سایت شرکتی حرفه ای
اعتبار شرکت شما را افزایش می دهد و موجب جلب اعتماد مخاطبان و مشتریان تان می گردد ،که در نتیجه به فروش بهتری دست میابید.

در دنیای امروز داشتن وب سایت برای هر شرکتی به دلیل ایجاد ارتباط مستقیم میان صاحبان کسب و کار و مشتریان از مهمترین اقدامات می باشد. همچنین با داشتن یک سایت شرکتی می توانید در عرصه رقابت از بسیاری از رقبای خود پیشی بگیرید.

داشتن یک وب سایت شرکتی حرفه ای اعتبار شرکت شما را افزایش می دهد و موجب جلب اعتماد مخاطبان و مشتریان تان می گردد ،که در نتیجه به فروش بهتری دست میابید.